img Siden 2010 har jeg fungeret som selvstændig freelance regnskabs ressource i små og mellemstore virksomheder.

Jeg har 9 års praktisk erfaring fra Statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvorefter jeg har arbejdet som regnskabschef for mellemstore produktionsvirksomheder i 17 år.

​Jeg ønsker at kombinere min mangeårige praktiske regnskabserfaring med den viden jeg har tilegnet mig via mine ledelsesuddannelser samt konfliktuddannelse.

Erfaringsmæssigt ved jeg, at hvis budget- og regnskabsarbejde skal give mening, så skal de ledende medarbejdere involveres.​

Min opgave er at facilitere samarbejde i budget- og budgetopfølgningsprocessen.
Min teoretiske baggrund består i følgende uddannelser:

  • Cand. merc. aud
  • Lederuddannelse med diplom
  • HD i projektledelse
  • Uddannelse i ledelsespsykologi
  • Konfliktkonsulent uddannelse