God trivsel på arbejdspladsen betyder alt

Arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne i en virksomhed er utroligt vigtigt. For at en virksomhed skal kunne drives og ledes hen imod de fastsatte mål og den velovervejede vision, er det nødvendigt at have medarbejderne med på rejsen. Glade medarbejdere, der er i trivsel, præsterer bedre og er mere tilbøjelige til at ville investere mere af dem selv på deres arbejdsplads.

Jeg arbejder som ledelsescoach og tilbyder coaching i forbindelse med regnskab og budgetplanlægning. Jeg hjælper både mellemstore og større virksomheder med at sikre en øget arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne. Det kan f.eks. dreje sig om virksomheder i Esbjerg eller andre omkringliggende områder som f.eks. Varde og Bramming.

Medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel kan mærkes på resultaterne

Medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel er, efter min overbevisning, afgørende for, at virksomheden kan opnå de ønskede resultater.

Jeg samler trådende omkring, hvordan man kommer hen til at blive en glad arbejdsplads. En arbejdsplads hvor medarbejderne er i trivsel og har lyst til at møde ind mandag morgen. Det er nemlig, når det er tilfældet, at medarbejdernes produktivitet er størst, og det vil kunne mærkes på resultaterne.

Alle skal høres – ikke kun dem der taler højt

Processen starter med, at jeg lytter til, hvad de forskellige medarbejdere har at sige. Det er vigtigt for mig, at alle bliver hørt, og jeg er meget opmærksom på, at nogle medarbejdere har en tendens til at tale højere end andre. Dette kaldes kommunikationsforurening.

Kommunikationsforurening dækker over de tilfælde, hvor nogle taler højt, og andre taler lavt. Kunsten er at få alle til at tale om deres holdninger og erfaringer – ikke bare dem, der taler højt. På den måde kan man få minimeret eventuelle problemer i virksomheden.

Jeg tror på, at man får en bedre arbejdsplads, hvis man kommunikerer klart og tydeligt, og der er plads til, at alle medarbejdere kan sige noget. Hvis der er en dialog om det, så kommer der også automatisk et samarbejde.

Kontakt mig og øg medarbejdertrivslen i virksomheden

Jeg hører gerne fra dig, hvis du ønsker at øge din medarbejdertrivsel, og du ønsker information om mine priser