Jeg hedder Helle Føns og har 17 års
praktisk erfaring som regnskabschef, samt 9 års
praktisk erfaring fra Statsautoriseret revisionsvirksomhed.

Erfaringen som regnskabschef er erhvervet i mellemstore
produktionsvirksomheder, hvor jeg ud over ansvaret for
økonomien også har stået for kontakten til advokat, bank,
revisor samt offentlige myndigheder.

Min teoretiske baggrund består i følgende uddannelser :

•Cand. merc. aud
• Lederuddannelse med diplom,
• HD i projektledelse
• kursus i ledelsespsykologi.