Idegrundlag

- at fungere som ekstern ressource til støtte
for en sund økonomisk udvikling i små og
mellemstore virksomheder

- at indtræde i sammenhænge og situationer,
hvor der er behov for forståelse og indsigt i
økonomiske anliggender, og bidrage til en positiv
og konstruktiv dialog.

- at skabe tillid og respekt, der resulterer i et sundt
og godt samarbejde.

- at bevare integritet og uafhængighed til at fungere
fleksibelt og kompetent, uden at gå på akkord med kvaliteten